بازارچه

آموزش-کاربردی-نرم-افزارهای-Fluent-Gambit-فرهنگیار
آموزش کاربردی نرم افزارهای Fluent+Gambit
s
ارزش واقعی :
235,000   ریال
پرداخت شما :
145,000   ریال
9   زر
موجودی
10

آموزش کاربردی نرم افزار های Fluent+Gambit(مکانیک سیلات-انتقال حرارت)
بازگشت-بالا-فرهنگیار