بازارچه

آموزش-AUTOCAD-2017-فرهنگیار
آموزش AUTOCAD 2017

ارزش واقعی :
300,000   ریال
پرداخت شما :
170,000   ریال
13   زر

آموزش-ICDL2016-فرهنگیار
آموزش ICDL2016

ارزش واقعی :
300,000   ریال
پرداخت شما :
170,000   ریال
13   زر

آموزش-منشی-گری-فرهنگیار
آموزش منشی گری

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
140,000   ریال
11   زر

آموزش-Edius-فرهنگیار
آموزش Edius

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

Excel2016-فرهنگیار
Excel2016

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

Abaqus-فرهنگیار
َAbaqus

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

civil-3D-فرهنگیار
civil 3D

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

ETABS-فرهنگیار
ETABS

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-Lomiun-5-0-فرهنگیار
آموزش Lumion 5.0

ارزش واقعی :
300,000   ریال
پرداخت شما :
150,000   ریال
15   زر

Revit-Architecture2017-فرهنگیار
Revit Architecture2017

ارزش واقعی :
280,000   ریال
پرداخت شما :
140,000   ریال
14   زر

آموزش-حسابداری-با-EXcel-فرهنگیار
آموزش حسابداری با EXcel

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-ASP-net-فرهنگیار
آموزش ASP.net

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-Cut-Master-فرهنگیار
آموزش Cut Master

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-Powerpoint2016-فرهنگیار
آموزش Powerpoint2016

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-مدل-سازی-سه-بعدی-Studio-max-فرهنگیار
آموزش مدل سازی سه بعدی Studio max

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

کاربرد3D-Studio-Max-درمعماری-داخلی-فرهنگیار
کاربرد3D Studio Max درمعماری داخلی

ارزش واقعی :
280,000   ریال
پرداخت شما :
140,000   ریال
14   زر

بازگشت-بالا-فرهنگیار