بازارچه

SAFE-فرهنگیار
SAFE

ارزش واقعی :
150,000   ریال
پرداخت شما :
80,000   ریال
7   زر

محاسبه-متره-و-برآورد-فرهنگیار
محاسبه متره و برآورد

ارزش واقعی :
200,000   ریال
پرداخت شما :
100,000   ریال
10   زر

WINCC-فرهنگیار
WINCC

ارزش واقعی :
280,000   ریال
پرداخت شما :
140,000   ریال
14   زر

آموزش-برنامه-نویسی-Programming-فرهنگیار
آموزش برنامه نویسی Programming

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

Artcam-فرهنگیار
Artcam

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-جامع-FL-Studio11-فرهنگیار
آموزش جامع FL Studio11

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-Photoshop-فرهنگیار
آموزش Photoshop

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

WORD-2016-فرهنگیار
WORD 2016

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-REVIT-فرهنگیار
آموزش REVIT

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

CATIA-فرهنگیار
CATIA

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-Eplan-electric-فرهنگیار
آموزش Eplan electric

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

MS-PROGECT2016-فرهنگیار
MS PROGECT2016

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-ساخت-بازی-های-سه-بعدی-برای-سیستم-عامل-اندروید-Unity-فرهنگیار
آموزش ساخت بازی های سه بعدی برای سیستم عامل اندروید Unity

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-برنامه-نویسی-به-زبان-HTML-فرهنگیار
آموزش برنامه نویسی به زبان HTML

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-ساخت-بازی-ANDROID-UNITY-فرهنگیار
آموزش ساخت بازی ANDROID UNITY

ارزش واقعی :
250,000   ریال
پرداخت شما :
130,000   ریال
12   زر

آموزش-3DMAX-فرهنگیار
آموزش 3DMAX

ارزش واقعی :
200,000   ریال
پرداخت شما :
100,000   ریال
10   زر

بازگشت-بالا-فرهنگیار